Zpětný odběr pneumatik

Informace o zpětném odběru pneumatik
 
 
 

Zpětný odběr pneumatik je důležitý proces, který má za cíl minimalizovat dopady použitých pneumatik na životní prostředí. Zpětný odběr pneumatik se provádí za účelem recyklace a dalšího využití pneumatik. Zde jsou některé informace o zpětném odběru pneumatik:

  1. Zákonné povinnosti: V mnoha zemích je zpětný odběr pneumatik povinný zákonem. V České republice například zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech určuje, že pneumatiky patří mezi odpady, u kterých je třeba zajistit zpětný odběr a následnou recyklaci.

  2. Kde odevzdat použité pneumatiky: V České republice lze použité pneumatiky odevzdat například v pneuservisech nebo u autorizovaných sběrných míst.

  3. Co se děje s použitými pneumatikami: Zpětný odběr pneumatik umožňuje recyklaci a další využití použitých pneumatik. Pneumatiky mohou být například rozemlety na gumový granulát, který se používá jako výplň do sportovních a rekreačních ploch. Další možností je použití gumového granulátu jako paliva ve speciálních spalovnách.

  4. Důležitost zpětného odběru: Zpětný odběr pneumatik je důležitý z hlediska ochrany životního prostředí. Použité pneumatiky, pokud nejsou správně zlikvidovány, mohou způsobovat znečištění půdy a vody a také se mohou stát hnízdišti škodlivých organismů.

Je důležité zajistit správný zpětný odběr použitých pneumatik a podpořit tak ochranu životního prostředí.

Odkazy:

https://www.mzp.cz/cz/odber_pneu

Seznam míst zpětného odběru pneumatik kolektivního systému Eltma